Er du usikker på hvordan du skal skrive tidsuttrykk og talluttrykk?

Det er viktig at alle ansatte i vår kommune har samme skrivemåte på tall, telefonnummer, dato og klokkeslett.

Små tall skriver vi som regel med bokstaver

Vi regner tall til og med tolv som små.

  • Fem gutter og to jenter.
  • Ti manns styrke og tolv manns vett.

Innenfor samme setning eller samme avsnitt bør vi velge enten siffer eller bokstaver.

Tre jenter – tolv, femten og atten år gamle.
De var 3, 17 og 23 år gamle.

Tekster med mye tall

I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, for eksempel i tabeller, matematiske utredninger og lignende.

Store tall

Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Det skal ikke være punktum noe sted. Husk at alle tall under 1 million skal du skrive med tall og ikke tekst. 

2 500 000 passasjerer
4 500 800 kroner
2 500 biler
0,003 02

Firesifrede tall kan også skrives sammen

2500 biler

Telefonnummer

Hovedregelen er at telefonnummer skal deles opp i grupper på to og to siffer, se nummerforskriften § 16. Fra 22. mai 2019 gjelder dette nummer både til fasttelefon og mobiltelefon.

22 22 22 22
44 44 44 44

Unntak:

Telefonnummer i 8xx-serien skal skrives i tre grupper med tre + to + tre siffer. 800 22 222

Telefonnummer i 116-serien skal skrives i grupper på tre og tre siffer.
Telefonnummer på tre, fire og fem siffer skrives i en gruppe.

Nummerforskriften §16

Datoer

Vi skriver:

  • Åtte siffer for dato i brev og dokumenter i rekkefølgen dag-måned-år: 07.06.2023.
  • Både bokstaver og tall for dato i løpende tekst: 7. januar 2023. Husk mellomrom mellom dag og navn på måned.
  • Ordet "den" bruker vi bare når vi ikke oppgir måneden: Du får lønn den 12. i hver måned.

Klokkeslett og tidsrom

Vi skriver:

  • Kl. 09.00
  • Kl.19.00
  • Kl. 10.00–12.00

I løpende tekst skriver vi ikke forkortelse. Vi skriver for eksempel: Svømmehallen åpner klokken 08.30.

Markere tidsrom

Du skal bruke tankestrek uten mellomrom mellom to klokkeslett.

  • Eksempel: Kl. 10.00–12.00
  • Hurtigtaster for tankestrek: Alt + 0151 eller control (ctrl) + minustegnet (-)

Usikker på tall og skrivemåter?