Oasen midlertidig ombygd

Oasen ble i 2022 midlertidig bygd om med ekstra rømningsvei ut fra svømmehallen.

De midlertidige tiltakene som er gjennomført gir mulighet for 40 besøkende til enhver tid. Oasen ble reåpnet i månedsskiftet august/september 2022.

I første omgang vil bruken være skolesvømming og de som bruker Oasen som idrettsanlegg som for eksempel Namsos svømmeklubb og Namsos vannpoloklubb. Etter hvert har også gruppen som er avhengig av anlegget av helsemessige årsaker, opptrening, varmebading og så videre kommet tilbake.

Helse- og treningssenter, butikk og kiosk/kafeteria er ikke reåpnet etter den midlertidige ombyggingen. Disse tilbudene vil være stengt fram til permanent ombygging er ferdig.