Rutiner ved smitte i barnehage/skole

Rutiner ved smitte i barnehage/skole

For å ivareta barn og unges behov for en tilnærmet normal hverdag i barnehage og skole har vi nå mulighet til å benytte oss av testing i stedet for karantenesetting for barn og unge. 

Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene, og testing vil foregå etter rutiner fastsatt av Folkehelseinstituttet (FHI). Kommuneoverlegen gjør en vurdering av situasjonen, og fastlegger testregime (alternativ 1, 2 eller 3)

Alternativ 1: Test etter eksponering

Ved enkelttilfeller og i situasjoner med oversikt, anbefales bruk av dette testregimet.

 • Barn i barnehage og barneskole (inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole): 
  • Ved kjent eksponeringstidspunkt anbefales testing på dag 3 og 5. 
  • Ved ukjent eksponeringstidspunkt eller eksponering over tid anbefales det å ta første test så raskt som mulig (dag 1) og deretter en ny test på dag 3-5.
  • Nærkontakter som er testet bør oppfordres til å holde avstand til hverandre inntil første test er besvart negativ.
    
 • Personer over 13 år (ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet) som er nærkontakter: 
  • Ved kjent eksponeringstidspunkt anbefales testing etter 3 og 5 dager.
  • Ved ukjent eksponeringstidspunkt eller eksponering over tid anbefales det å ta første test så raskt som mulig (dag 1), Deretter test på dag 3 og dag 5.Elever som er testet bør oppfordres til å holde avstand til hverandre inntil første test er besvart negativ.     

Hvis en av testene er positive, skal personen i isolasjon som smittet. Og ny sirkeltesting starter. Når alle tester negativt, avsluttes testregimet. Dette gjelder for alle gruppene.

Alternativ 2: Midlertidig jevnlig testing ved utbrudd

Ved store utbrudd og uoversiktlige situasjoner kan det i en periode være hensiktsmessig med jevnlig testing av elevgrupper, i stedet for å håndtere mange forskjellige individuelle testløp i test-for-karantene regimet. Dette vil kunne bidra til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte uten å måtte innføre kraftige kontaktreduserende tiltak mot barn og unge.  

Alternativ 3: Jevnlig testing

Ved vedvarende høyt smittetrykk med nye introduksjoner av smitte i skoler eller ved mange tilfeller på en skole, og smitte på tvers av klasser og trinn anbefales bruk av mer kontinuerlig jevnlig testing som et effektivt tiltak for å holde smittenivåene nede

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745

Åpningstider koronatelefon

Mandag-fredag: 08.00-11.30 og 12.00-15.00.
Lørdag og søndag: 09.00-11.30.

Informasjon om kommunens koronatelefon.