Mange svar på skoleforslag

Forslaget til ny skolestruktur i Namsos kommune engasjerer innbyggerne. Det kom inn hele 145 høringssvar fra privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.

Kommuneadministrasjonen skal nå gå gjennom synspunktene og argumentene fra svarene, før kommunedirektøren oversender et endelig forslag til ny skolestruktur (innstilling) til politikerne. Først skal forslaget behandles i politiske utvalg, før kommunestyret skal vedta ny skolestruktur 20. oktober.

Kommunestyremøtet holdes på NTE-arena i Namsos og starter klokka 09.00. Møtet er åpent for alle som vil komme og høre på. Du kan også se møtet på nett via kommunens hjemmeside.

Høringssvarene

Mulighetsstudie ny skolestruktur