Fritidskonto for barn og unge

Namsos kommune har opprettet ordningen Fritidskonto for å hjelpe familier med utfordrende økonomi. Gjennom ordningen kan barn og unge mellom 6 og 18 år få støtte til å delta i fritidsaktiviteter. 

Fritidskonto gir barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Utgifter du kan få dekket er hovedsakelig deltakeravgift/medlemsavgift for aktiviteten, men du kan også få dekket utgifter til cup, klubbreiser, utstyr og lignende forutsatt at klubben/organisasjonen kan utstede en regning/faktura for utgiftene.

I en sofa på kontoret til helsesykepleier Anniken Selbo på Namsos ungdomsskole sitter Hanne Flaat som har tatt i bruk Fritidskonto.

– Jeg vil ikke si at jeg har dårlig råd, men det jeg har strekker ikke lenger like langt, forteller Hanne Flaat som har to barn og bor alene. Flaat er seksjonsleder på Sykehuset Namsos og bor på Bjørum.

Flaat fikk påvist nervesykdommen Parkinson for tre år siden, og har hele tiden ønsket å være åpen om sykdommen. Hanne Flaat er opptatt av at det ikke skal være skamfullt å be om økonomisk bistand.

– Alle kan oppleve å komme i situasjoner i løpet av livet der de trenger hjelp. Det er dyrt å være alene med alle utgifter. Sykdom fører også gjerne med seg utgifter til medisiner og behandling, som i mitt tilfelle, sier Flaat. 

To kvinner sitter i en sofagruppe på et kontor og snakker sammen. - Klikk for stort bildeHanne Flaat (til høyre) er innom helsesykepleier Anniken Selbo på Namsos ungdomsskole. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Stort behov

– Alt har blitt dyrere. Men jeg kan ikke prioritere bort treninga på grunn av sykdommen min. Samtidig ønsker jeg ikke at mine barn skal måtte velge mellom hvilke fritidsaktiviteter de skal kunne delta på, på grunn av min helsesituasjon, forteller Flaat.

Derfor har Flaat takket ja til økonomisk støtte gjennom Fritidskonto. Før benyttet hun seg av Fritidskortet, et prøveprosjekt i regi av Bufdir som ble avsluttet i sommer.

– Fritidskonto er mer tilpasset folks faktiske behov enn det Fritidskortet var, sier Flaat.

Og behovet er der ifølge helsesykepleier Anniken Selbo.

– Det er et stort behov for ordningen. På Namsos ungdomsskole har vi rundt 250 elever, og jeg har blitt kontaktet av rundt 10 elever så langt, forteller Selbo.

Utfordringen er ifølge helsesykepleieren å få informert om tilbudet til alle med behov, det er de ressurssterke som kommer og spør.

– Vi kjenner ofte ikke andres økonomi. Det kan for eksempel være vanskelig om man er alene om barna. Mange tror de må gå gjennom sin økonomi med meg for å få Fritidskonto, men det trenger de ikke, ordningen er tillitsbasert, forteller helsesykepleier Selbo.

To kvinner smiler og ser i kamera. - Klikk for stort bildeHanne Flaat (til høyre) benytter seg av Fritidskonto. Helsesykepleiere som Anniken Selbo er viktige for å gjøre tilbudet kjent ute på skolene. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Flere i lavinntektsfamilier

Bernt Kristiansen er prosjektleder for Fritidskonto og forteller at antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt er økende.

– Ordningen med Fritidskonto er dessverre svært dagsaktuell med en “dyrtid” som brer seg over landet. Vi vet at barn i familier med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. Dermed går de glipp av en viktig arena hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle egne ferdigheter. Deltakelse i organisasjoner kan også fungere som en læringsarena for ungdoms identitetsutvikling og demokratiforståelse, sier Kristiansen.

Fritidskonto erstatter de tre tidligere ordningene Fritidskort, Fritidskort pluss og Fritidstipend.

– Fritidskonto er for barn i familier med utfordrende økonomi og skal redusere økonomiske barrierer for å delta i fritidsaktiviteter, forteller prosjektleder Bernt Kristiansen.

Midlene i ordningen er ment å dekke hele eller deler av medlemskontingenten i faste organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene må på forhånd være godkjent innen ordningen. I tillegg er det mulig å få dekket nødvendig utstyr for å kunne delta i aktiviteten. Det er også mulig å få støtte til reiser, cuper og overnattinger i forbindelse med aktivitetene.

Midlene i ordningen er delvis tilskuddsmidler fra Bufdir og delvis kommunale midler.

Tillitsbasert

Fritidskonto er tilgjengelig for barn mellom 6 og 18 år som er bosatt i Namsos kommune og er tillitsbasert.

– Vi mener at alle som tar kontakt har et reelt behov. Det er altså ingen søknad utover det å ta kontakt. Det er heller ingen krav om noen dokumentasjon for å benytte seg av ordningen, forteller prosjektleder Kristiansen.

Helsesykepleierne på skolene får en sentral rolle i forbindelse med Fritidskonto.

Det er nemlig helsesykepleierne som skal formidle Fritidskonto til de som har behov. Foresatte og andre voksenpersoner rundt barnet, men også barnet selv, kan ta kontakt med skolens helsesykepleier om de ønsker Fritidskonto.

– Alle barn er på skolen, så helsesykepleierne er et godt utgangspunkt for å nå de som har størst behov for ordningen, sier Kristiansen.

Kvinne sitter i stol, smiler og gestikulerer med hendene. - Klikk for stort bildeHelsesykepleier Anniken Selbo på Namsos ungdomsskole ser et behov for Fritidskonto for familier med utfordrende økonomi. Namsos kommune / Ole Morten Melgård

Etter en samtale mellom helsesykepleier og foresatte eller barnet selv, blir man enige om det økonomiske behovet. Beløpet blir så gjort tilgjengelig på barnets Fritidskonto. Kontoen administreres i portalen Friskus, der foresatte kan betale fakturaer fra lag og foreninger i kommunen.

– Beløpet man kan få vurderes individuelt av helsesykepleierne og er ment å sikre deltakelse i én fritidsaktivitet. Det kan allikevel være gode argumenter for at et barn bør få mulighet til å delta i flere fritidsaktiviteter. Det er derfor ikke satt et makstak, forteller Bernt Kristiansen.

Midlene man blir tildelt blir altså tilgjengelig på Fritidskonto etter en samtale med helsesykepleier om hva barnet skal delta på. Deltakeravgifter er enkelt å fastsette. For støtte til utstyr gjøres det et anslag. Det må uansett foreligge en faktura fra eller gjennom et lag eller en forening for å kunne benytte seg av midlene. Det betales ikke ut kontanter.

Gratisbilletter

Brukere som får tildelt Fritidskonto skal også få tilgang på gratisbilletter til forskjellige aktiviteter.

– Vi lanserer i disse dager også et system med gratisbilletter. Alle som har blitt tildelt Fritidskonto vil få tilgang på en markedsplass i portalen Friskus. Her kan man finne gratisbilletter fra ulike tilbydere rundt om i kommunen og utenfor kommunen. Dette vil for eksempel være kinobilletter, inngang på badeland, konserter, treningssenter, skianlegg og så videre. Alle avtaler er ikke klare enda, men billetter legges til i ordningen fortløpende. Slik vil vi legge enda bedre til rette for at «alle» kan delta på meningsfulle fritidsaktiviteter, forteller prosjektleder Bernt Kristiansen.

Fritidskonto/Friskus/helsesykepleiere 

Kontakt

Bernt Kristiansen
Prosjektleder
E-post
Mobil 40 23 18 01