Namsos kommunes trafikksikkerhetsutvalg - Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos kommunes trafikksikkerhetsutvalg

Namsos kommunes trafikksikkerhetsutvalg

Namsos kommunes Trafikksikkerhetsutvalg har laget en handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet for perioden 2021-2024.

Nullvisjon ligger til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette er en visjon om at vegtrafikksystemet ikke fører til tap av liv eller varig skade.

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig for å nå de nasjonale målene om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Namsos kommune kjenner dette ansvaret og ønsker å skape et samfunn som alle opplever som miljøvennlig og trafikksikkert.

Namsos kommune vil iverksette tiltak som bedrer miljø og trafikksikkerhet på alle nivå. For å oppnå økt innsats i dette arbeidet har kommunen utarbeidet en tiltaksplan som det skal arbeides etter de kommende 4 år.

I dette arbeidet ønsker kommunen å involvere så vel statlige og fylkeskommunale myndigheter som lokale lag og foreninger, skoler, velforeninger med flere.

Det er viktig at alle kommunale og andre etater og samarbeidspartnere tar del i dette arbeidet og får gjennomført de tiltak de naturlig har ansvar for.

Namsos kommunes arbeidsgruppe for trafikksikkerhetsarbeidet:

  • Bjørn Helmersen (politisk valgt-leder i arbeidsgruppa)
  • Marion Faust Sæternes (politisk valgt)
  • Anita Lindsetmo Vold (Politiet)
  • Kari Nielsen Thorsen (barns representant)
  • André M. Aglen (sekretær-byggeleder)
  • Nils Hallvard Brørs (leder kommunalteknikk)
  • Per Erik Arnø v/ Kommunelegen innkalles ved behov i møtene i arbeids-gruppa.

 

Innspill, kommentarer/spørsmål til trafikksikkerhetsutvalget

Felt merket med * må fylles ut