Parkering på tidsbegrensede gratisplasser med parkeringsskive - Namsos kommune

Namsos kommune

Parkering på tidsbegrensede gratisplasser med parkeringsskive

Parkering på tidsbegrensede gratisplasser med parkeringsskive

På tidsbegrensede gratisplasser må du bruke urskive/parkeringsskive for å dokumentere parkeringstidspunktet.

Denne ordningen er innført for å lette kontrollen. Parkeringsbetjenten kan da lett se når du parkerte og hvor lenge du kan stå. Dette vil gi økt sirkulasjon og bedre tilgjengelighet på plasser for alle. 

Slik fungerer parkering med parkeringsskive/urskive

 • Parkeringsskive/urskive skal brukes på parkeringsplasser der tillatt parkeringstid er begrenset (2, 1 eller 0,5 timer).
 • Du trenger ikke bruke parkeringsskive på parkeringsplasser uten tidsbegrensning.
 • Urskiven skal plasseres godt synlig i frontruten på bilen.
 • Du kan også bruke parkeringsappen EasyPark

Parkeringsappen Easypark kan du laste ned på easypark.no.

 • Du stiller viseren på det tidspunktet kjøretøyet parkeres.
 • Du kan nå stå parkert gratis så lenge det er tillatt. Når parkeringstiden er gått ut må kjøretøyet flyttes.
 • Det er ikke tillatt å fortsette å stå på samme plass og bare endre tidspunkt på urskiven.
 • Hvis du parkerer på plassen når det ikke er tidsbegrensning, stiller du viseren på det tidspunktet tidsbegrensningen starter igjen
 • Dersom du ikke klarer å få tak i urskive, og ikke kan bruke EasyPark appen, kan du i et nødstilfelle legge en lapp i vinduet med dato og klokkeslett på når du parkerer.

På Easypark sine nettsider finner du et klikkbart kart med oversikt over parkeringssonene. Klikk på kartet der du ønsker å parkere, så får du informasjon om sonen. 

Hvor får du tak i urskive?

 • Du kan bruke parkeringsappen EasyPark.
 • På innbyggertorget på Jøa og Namdalseid kan du hente gratis parkeringsskiver.
 • Du kan kjøpe parkeringsskiver på de fleste bensinstasjoner og bilrekvisitabutikker.
 • Har du en urskive fra en annen kommune kan denne brukes.
 • Det finnes også elektroniske urskiver å få kjøpt.

 

Det vil bli satt opp underskilt hvor det kommer fram at det er krav om bruk av urskive. Skiltet ser slik ut.

Parkeringsskilt urskive - Klikk for stort bilde  

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvis du har parkeringstillatelse for forflytningshemmede trenger du bare å bruke parkeringsskive/app når du parkerer på HC plass som har tidsbegrensning.

Motorsykkel, moped og firhjuling

Firhjuling (ATV), moped og motorsykkel må følge de samme parkeringsreglene som for andre motorkjøretøy. Det vil si at de må bruke parkeringsskive eller app, og da fortrinnsvis app da det er vanskelig å sette på fysisk parkeringsskive på disse kjøretøyene.

Konsekvenser hvis du ikke dokumenterer parkeringstidspunktet

Fra 3. mai 2021: Parkerer du uten at du har dokumentert parkeringstidspunktet med urskive godt synlig i frontruten, eller registrert med appen EasyPark, risikerer du ileggelse av kontrollsanksjon.

Det samme gjelder dersom du står ut over tillatt parkeringstid.

Bruk av parkeringsskive/urskive reguleres av skilt nr. 831 i Skiltforskriften. Det angir at parkering bare er tillatt på stedet "når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet".

Kontrollsanksjoner av betydning for denne ordningen

Kontrollsanksjoner 2022
Overtredelse Pris
Ikke bruk av urskive eller Easypark appen 330,-
Feil innstilt urskive 330,-
Overskredet parkeringstid 660,-

 

Mer informasjon om EasyPark finner du på hjemmesiden deres