Namsos kommune

Parkering for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

Hvem kan søke om parkeringskort for forflytningshemmede?

Dette tilbudet gjelder hvis du er fører av bil eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser i forbindelse med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet. Du kan få tilbudet hvis du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde eller har redusert orienteringsevne. 

  • Parkeringsbeviset gis for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år.
  • Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.

Slik søker du

Søknad om parkeringskort for forflytningshemmede

Du må legge ved legeattest når du skal søke om parkeringsbevis. 

Hva skjer videre?

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil foreta en totalvurdering av din situasjon og behovet for parkeringslettelse. Det vil bl.a. bli vurdert om behovet ditt kan løses på en annen måte enn ved tildeling av parkeringstillatelse.

Klage

  • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
  • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
  • Klagen sendes til Brukerkontoret. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Utvalg for klagesaker som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Samfunnshuset 1. etasje,
Abel Meyers gate 12
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00

Kart