Namsos kommune

Husk vannmåleravlesning innen 10. desember!

Kan vi nå deg?

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger har vi tatt i bruk SMS-varsling.

Vannmåler

Vannmåler

Installer vannmåler – betal for faktisk forbruk

Du betaler for det forbruket du har. Eiendommer som ikke har vannmåler betaler for et stipulert forbruk beregnet ut i fra boligens totale bruksareal (m2 x 1,2). Dette kan slå uheldig ut for ganske mange boligeiere. 

Sjekk vannmåleren din

Har du mistanke om at målt forbruk er større enn det som faktisk blir brukt, kan dette enkelt undersøkes. Når det ikke blir brukt vann skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Alle siffer i displayet skal da stå stille. Et rennende toalett vil i verste fall bety ekstrautgifter på flere hundre kroner. Lekkasje kan også befinne seg på andre deler av rørsystemet uten å være synlig.

Vi oppfordrer alle å sjekke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner.

For å finne ut av dette:

  • steng alle tappesteder og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk.
  • Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader. 
  • Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg er huseiers ansvar og må utbedres for egen regning.
  • Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Vannmåler

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanlegg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen

Adresse

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 5. etg.,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA