Namsos kommune

Problemer ved tømming av fett og avfall i avløp

Problemer ved tømming av fett og avfall i avløp

Avløpspumpestasjonene har stadig driftsstans på grunn av at pumpene tettes av våtservietter, kluter, tørkepapir og annet uoppløselig materiale som kastes i avløpet. Matolje/fett vil også tette rør og pumper.

Det som skjer er at stasjonen stopper og kloakken går rett i naturen i stedet for å pumpes til renseanlegget. Som følge av dette oppstår det også problemer på renseanlegget, og det er en utfordring å holde seg innenfor nasjonale utslippskrav. Det medfører mye merarbeid for våre driftsoperatører og dermed økte kostnader som abonnentene må betale i form av økte kommunalavgifter. Vi vil derfor oppfordre innbyggerne til å bidra med å løse dette problemet. Ikke kast avfall eller matolje/matfett i avløpet.

På bakgrunn av nevnte problemer med rør, pumper og renseanlegg, er matavfallskvern forbudt i Namsos kommune.

Følgende artikler skal ikke kastes i avløpet, men sorteres som avfall:

  • Bind
  • Tamponger
  • Våtservietter
  • Matolje/frityrolje
  • Q-tips
  • Malingsrester og white spirit
  • Tørkepapir

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanlegg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen