Namsos kommune

Koble til vann og avløp

Koble til vann og avløp

Når du skal koble deg til offentlig vann og avløp må du ha godkjenning fra kommunen. Du må få en godkjent rørlegger eller entreprenør til å sende søknaden. 

Sjekke mulighet for tilkobling

Du kan sjekke om det er mulig å koble eiendommen til vann og avløp, ved å ta kontakt med Namsos kommune.

Priser for tilkobling finner du under oversikten for kommunale eiendomsavgifter

Har du fått beskjed om å koble deg til offentlig avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig for å oppfylle statens krav om mindre forurensing. Et av kravene er å oppnå god miljøtilstand langs kysten og i alle vann innen 2027. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at minst mulig avløpsvann havner i sjøer og vassdrag. Derfor må gamle og private avløpsanlegg oppgraderes.

Hva koster det?

Det er flere ting som kan påvirke prisen, for eksempel avstand til tilkoblingspunkt, type grøft eller borehull, eventuelt behov for pumpe. Det er lurt å innhente tilbud fra flere firmaer. Ta også kontakt med naboene dine, det kan lønne seg å få et felles pristilbud.

Brev med varsel om tilkobling

Namsos kommune kan sende varsel med pålegg om tilkobling til kommunalt nett. Har du innvendinger, er det viktig at du som abonnent sender oss informasjon som er viktig for vår vurdering av saken. Tilbakemeldingen må du sende senest tre uker etter at du har mottatt brevet. Hvis vi ikke hører fra deg innen tre uker, sender vi et vedtak om tilkobling.

Hva skjer hvis du ikke kobler deg til?

Hvis vi ikke har mottatt ferdigmelding fra rørlegger/entreprenør innen fristen du har fått, følger vi opp saken med vedtak om dagbøter. Du kan klage på vedtaket om dagbøter.

 

 

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanlegg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen