Namsos kommune

Hagevanning

Hagevanning

Når blir det restriksjoner?

Vi har stor kapasitet på vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet. I langvarige tørkeperioder kan likevel forbruket bli så stort at vi får problemer med å levere nok vann. Da må vi innføre vanningsrestriksjoner.

Varsling

Vanningsrestriksjoner vil bli varslet på SMS, og vil være gjeldende inntil det blir varslet om oppheving.

Råd om hagevanning

  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Ta vare på regnvann, for eksempel i en tønne, og bruk det til å vanne blomster.
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn, fordamper det meste av vannet.
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned.
  • Ved brannutrykning i nærområdet: stopp hagevanningen slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanlegg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen