Namsos kommune

Drikkevann

Drikkevann

Drikkevannet i Namsos tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning (Drikkevannsforskriften) . 

Hovedvannkilder

Namsos kommune har åtte kommunale hovedvannkilder: 

  • Tavlåa (Namsos by og omegn), overflatevann 
  • Nordsiden vannverk (Otterøya), overflatevann 
  • Nordsettervatnet (Namdalseid), overflatevann 
  • Hjelldalen (Statland), grunnvann 
  • Dun vannverk (Jøa), grunnvann 
  • Fosnesmoan, (Jøa), grunnvann 
  • Brakstadsundet, (Jøa), grunnvann 
  • Salvatnet (Salsnes), overflatevann 

Det er også mange private vannverk i kommunen som har de samme kravene til drikkevannskvalitet beskrevet i Drikkevannsforskriften. Kontakt disse direkte for informasjon om drikkevannet derfra. 

Hardhet 

En nyttig verdi å vite for vannkvalitet er hardhet. Oppgis i tyske hardhetsgrader, ºdH. 

Den brukes til å stille inn oppvaskmaskinen for best mulig vaskeresultat. Se maskinens bruksanvisning. 

For alle vannverkene i Namsos har vi bløtt/mykt vann. Verdiene ligger på ca. 2 ºdH. 

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning 

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Flere av laboratoriene har 

nettbutikk. Flaskene blir sendt hjem til deg med posten og du sender flasker med vann i retur. 

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanlegg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen