Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Koble til vann og avløp

Koble til vann og avløp

Forhåndsuttalelse og godkjenning 

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende "Skjema for forhåndsuttalelse om mulighet for tilkobling"  til kommunen. 

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen. 

Innvendig arbeid 

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak. 

Utvendig arbeid (til og med vannmåler) 

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen. 

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetilltatelse. 

 

Kontakt

Vann og avløp
Mobil 74 21 71 00

Tavlåa vannbehandlingsanelgg: 74 27 23 60

Vakttelefoner for vann og avløp:
Vannlekkasje, tett kloakk, offentlig ledning:
Tlf. dagtid: 74 21 71 00 
Utenom kontortid, tlf. 74 22 60 40, vaktsentralen