Få støttekontakt - Namsos kommune

Namsos kommune

Få støttekontakt

Få støttekontakt

En støttekontakt tilbyr bl.a. sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. ​​​​​​Støttekontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov.  

Formål

Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk. 

Hvem kan få tilbudet? 

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut. Støttekontakt gjelder for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale utfordringer. Støttekontakt innvilges i hovedsak til innbyggere over 12 år.

Slik søker du om å få støttekontakt 

Søknadsskjema om å få støttekontakt 

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av Brukerkontoret.  

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv. 

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Søknadsskjema for ledsagerbevis 

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Samfunnshuset 1. etasje,
Abel Meyers gate 12
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00