Bli støttekontakt - Namsos kommune

Namsos kommune

Bli støttekontakt

Bli støttekontakt

Som støttekontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk. 

Hva gjør en støttekontakt? 

Vi trenger støttekontakter som kan jobbe med mennesker med psykiske helseutfordringer, eller med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging. 

  • Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med deltaker. 
  • Arbeidstiden avtales med brukeren 
  • Støttekontakten får timegodtgjørelse av kommunen og utgiftsdekning på kr 200 pr mnd. 

Hvem kan bli støttekontakt? 

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker 

  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide. 

  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være støttekontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet 

  • Førerkort er en fordel, men ikke noe krav 

  • Gode norskkunnskaper 

Politiattest kreves for alle nye støttekontakter fra og med 01.01.2017 

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig støttekontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre. 

For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst ett år. 

 

Slik søker du om å bli støttekontakt
 

Søknadsskjema - bli støttekontakt

Si litt om hvorfor du ønsker å bli støttekontakt og legg gjerne ved en CV. 

Hva skjer videre? 

Hvis du er en av de støttekontaktene vi ser at vi har behov for, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. Når dette er gjennomført vil referanser bli sjekket og din personlige egnethet vurdert. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine kriterier for å være støttekontakt. 

For støttekontakter

  • Dersom du er støttekontakt, må du fylle ut timelister
  • Timelisten må du sende hver måned til Brukerkontoret.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Samfunnshuset 1. etasje,
Abel Meyers gate 12
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00