Omsorgsboliger - Namsos kommune

Namsos kommune

Omsorgsboliger/bo- og velferdssenter

Omsorgsboliger/bo- og velferdssenter

Omsorgsbolig er en kommunal bolig som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. For å bli vurdert som leietaker av omsorgsbolig, må du være mottaker av kommunens helse og omsorgtjenester.  

Hva tilbyr vi? 

 • Bo- og velferdssenter er omsorgsboliger som er samlokaliserte og som har tilstedeværende bemanning hele døgnet.
 • Som leietaker mottar du tjenester ut fra en individuell behovsvurdering på lik linje med hjemmeboende.
 • Kommunen har følgende bo- og velferdssenter:
  • Bangsund bo- og velferdssenter
  • Namsos bo- og velferdssenter
  • Vestre Havn bo- og velferdssenter
  • Namdalseid omsorgsboliger.

Hvem kan få tilbudet? 

Personer med omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg og som tilhører disse gruppene: 

 • personer med psykisk og fysisk funksjonshemming 
 • personer med psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus  
 • eldre personer med behov for kommunens helse og omsorgstjenester  

Slik søker du 

Søknadsskjema om omsorgsbolig

Hva skjer videre? 

Det er Boligkontoret og Brukerkontoret i kommunen som tildeler omsorgsboliger. Etter søknad og en individuell vurdering fattes det enkeltvedtak på samme måte som for innbyggere som mottar tjenester i eget hjem. Du inngår en leiekontrakt med Namsos kommune.

Hva koster det? 

Kjøp av måltider 

Ved omsorgsboliger med heldøgns bemanning kan du få kjøpe alle måltider. 

Bor du i annen bolig, og på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov, kan du få kjøpt middag som du bestiller ved kommunens kjøkkener. 

Opplysninger om middagsombringing.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøk oss:
Samfunnshuset 1. etasje
Abel Meyers gate 12
Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00. 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00.