Kommunal bolig - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommunal bolig

Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv, eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning. 

Hva kan du søke om? 

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse.  

Krav til søker

For å søke kommunal bolig må du oppfylle kommunens vilkår. Kommunen gjør en prioritering mellom søkerne som har størst behov. Det er derfor ikke sikkert at du vil få kommunal bolig selv om du oppfyller vilkårene. 

  • Du skal som hovedregel ha hatt botid i tidligere Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune de siste to år, eller ha en annen nær tilknytning til kommunene. 
  •  Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv. 
  • Du må være over 18 år. Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat 
  • Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering  

Slik søker du om kommunal bolig 

Søknadsskjema - kommunal bolig

  • Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med Boligkontoret.

Hva skjer videre? 

  • Søknaden behandles så snart som mulig. 
  • Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette og opplysning om når du kan forvente svar på søknaden. 
  • Vi vurderer om du oppfyller grunnvilkårene for kommunal bolig. Er det flere søkere enn ledige boliger, må vi prioritere mellom søkerne med størst behov. 
  • Du får tilsendt et skriftlig svar som beskriver hva slags bolig du har fått og hvem du kan kontakte om du har spørsmål. 

Klage 

Klagefrist er fire uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til den som har fattet vedtaket. 

Kontakt

Boligkontor
Mobil 74 21 71 00

Adresse

Besøk oss:
Samfunnshuset 1. etasje
Abel Meyers gate 12
Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00. 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00.