Namsos kommune

Klima- og miljøarbeid i Namsos kommune

Klima- og miljøarbeid i Namsos kommune

Klima og miljø blir et satsingsområde for kommunen i 2020. Under denne overskriften vil du etter hvert finne kunnskapsgrunnlag og fakta om kommunen når det gjelder klima og miljø, og informasjon om kommunens arbeid med klimaplan/ klimabudsjett.