Renovasjon og miljø - Namsos kommune

Namsos kommune

Informasjon fra Kommunalteknikk

Kommunalteknikk dekker 24/7 beredskap innenfor vinterdrift veger og vann/avløp. Restriksjoner under koronapandemien gir lavere bemanning på dagtid. Tilbakemelding på henvendelser og driftsoppgaver som skal utføres kan ta noe lengre tid enn tidligere. Vi håper på forståelse for dette.

Renovasjon og miljø