Historien vår - Namsos kommune

Namsos kommune

Historien vår

Historien vår

Namsos er en by og kommune som ligger i Trøndelag fylke, innerst i Namsenfjorden, ved utløpet av elva Namsen, en av de mest betydningsfulle lakseelvene i Norge.

Namsen var fram til 1960-tallet også en viktig fløtningselv. Byen har sitt navn fra elva, altså Namsens os.

Namsos ble grunnlagt som ladested i 1845, fikk status som egen kommune (herred) i 1855 og bystatus i 1964.

Som ladested var det økonomiske grunnlaget for Namsos handel med omlandet, trelasteksport og sagbruksdrift. Det første sagbruket i tettstedet skal visstnok ha blitt satt opp i 1853, men det eksisterte mange sager i distriktene i nærheten og i den øvrige delen av Namdalen fra helt fra slutten av 1600-tallet

Namsos kommune grenser til kommunene Nærøysund, Overhalla og Steinkjer.

Du kan finne mer Namsos-historie her.

Kommunereformer 

Fram til 1964: Namsos kommune ble sammensatt av (årstall, geografisk enhet, innbyggertall):

 • 1703 Namsos 5 224
 • 1745 Vemundvik 2 040
 • 1746 Klinga 2 482
 • 1747 Otterøy (Hoddøy og området på nordsida av Namsenfjorden) 1 013
 • 1748 Fosnes (Finnangerodden) 116

Schei-komiteen

Schei-komiteen fikk i oppdrag å utrede forslag til endringer i kommunestrukturen. Komiteens forslag til prinsipielle retningslinjer ble i hovedtrekk fulgt av Stortinget i 1956, og kan sammenfattes slik:

 • En minstestørrelse som kan sikre kommunene tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for en forsvarlig og tidsmessig administrasjon og tjenesteapparat. 2500-3000 innbyggere og 5-10 000 innbyggere der de geografiske forholdene ligger til rette for det.
 • Enheter med et så allsidig næringsliv at det kan gi flere ben å stå på i vanskelige tider og demme opp mot fraflytting.
 • Enheter der en har eller kan utvikle et kraftig, levedyktig sentrum.
 • Enheter der en kan rasjonalisere skoleverket og danne grunnlag for en vellykket utbygging av den niårige skolen.

Endringene i kommunestrukturen i kjølvannet av Schei-komiteens innstillinger fant sted mellom 1958 og 1967, og de fleste sammenslutningene fant sted i årene 1962-1965, med hovedtyngden i 1964 og 1965.

Kommunereform 2020

Kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos har vedtatt å slå seg sammen og har fremforhandlet en intensjonsavtale datert 16.06.16.

Intensjonsavtalen ble behandlet og vedtatt i

 • Fosnes kommunestyre 30.06.16
 • Namdalseid kommunestyre 24.06.16
 • Namsos kommunestyre 30.06.16.

Stortinget behandlet søknadene om kommunesammenslåing våren 2017. 

Dato for sammenslåingen er 01.01.2020.

Kommunesenteret i den nye kommunen er Namsos.
Med kommunesenter menes sted for ordfører, rådmann med stab og kommunestyresal.

Navnet på den nye kommunen skal være Namsos.
Namsos kommunes kommunevåpen elgen skal være den nye kommunens kommunevåpen.
Fosnes kommunes kommuneblomst krekling skal være den nye kommunens kommuneblomst.