Valg under en pandemi - Namsos kommune

Namsos kommune

Valg under en pandemi

Valg under en pandemi

Valget skal gjennomføres selv om det er en pågående pandemi.

  • Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi
  • Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler.

Er det lurt å forhåndsstemme?

I Namsos kommune har vi generelt gode valglokaler på valgdagen, og litt trangere lokaler under forhåndsstemminga. Uansett om du velger å forhåndsstemme eller møter opp på valgdagen, skal det være trygt for deg. Det skal være gode rutiner for smittevern, og det skal være vakter som passer på at anbefalt avstand mellom mennesker overholdes.

Hvis du er i isolasjon eller i karantene

Hvis vi har personer i karantene eller isolasjon, blir det tilrettelagt egne løsninger for valg. Personer som er i isolasjon rett før eller på valgdagen, kan få stemme hjemme. Personer i karantene vil få tilgang til et alternativt stemmested med «Drive In».

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. Vi følger de råd og anbefalinger som står i denne.
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet