Sametingsvalget - Namsos kommune

Namsos kommune

Sametingsvalget

Sametingsvalget

Du kan stemme i et hvilket som helst valglokale på valgdagen, eller i forhåndsstemmeperioden.

Oversikt over valglokaler.

  • Valgdagen for sametingsvalget er 13. september.
  • For første gang kan samer stemme på valgdagen i vår kommune.
  • Valglokale på valgdagen er de samme som for stortingsvalget.
  • Du kan forhåndsstemme på alle forhåndsstemmestedene i kommunen.

Hvem kan stemme ved Sametingsvalget?

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  • har samisk som hjemmespråk, eller 
  • har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
  • er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet.

Innmelding i valgmanntallet

Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Innmelding i valgmanntallet - frist 30.juni 2021

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Partilister

Åarjel-Saepmie válgabirre - válgalisttut / Sørsamisk valgkrets - valglister (sametinget.no)