Slik kan du påvirke politisk - Namsos kommune

Namsos kommune

Slik kan du påvirke politisk

Slik kan du påvirke politisk

Namsos kommune og kommunestyre ønsker engasjerte innbyggere. Kommunen inviterer med jevne mellomrom til dialog med innbyggerne. Eksempler på dette er åpne møter, befaringer og mulighet for å komme med skriftlig innspill til planer. Vi legger dette ut på hjemmesiden og på vår facebookside.

Kontakt en politiker

Har du en god idé om hvordan vi kan utvikle Namsos kommune hører vi gjerne fra deg.
Ta kontakt med kommunestyret - send en e-post til en representant. 

Ta kontakt med et utvalg 

Namsos kommune har flere utvalg som gir kommunestyret råd. Samarbeid gjerne med et av disse om du har politiske saker du ønsker å utfordre kommunestyret på.  

Kontakt ei politisk gruppe

De politiske partiene har gruppemøter hvor de forbereder saker som skal behandles. Ønsker du kontakt direkte med ett av partiene, ta kontakt med gruppeleder.

Gruppeledere

Slik sender du inn et innbyggerforslag

Hvis du er opptatt av en politisk sak kan du fremme et innbyggerforslag.

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om. I løpet av samme valgperiode kan ikke det samme forslaget behandles mer enn én gang. Den samme saken kan altså ikke behandles flere ganger i samme periode.
  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har underskrevet bor i Namsos kommune. Hvis adressene mangler kan forslaget avvises.
  • Du kan bruke nettportalen minsak.no til å foreslå saker og samle underskrifter.