Utvalg for plan - Namsos kommune

Namsos kommune

Utvalg for plan

Utvalg for plan

Utvalg for plan for perioden 2019-2023.

Medlemmer:                                                                               

 • Bjørn Helmersen, AP, leder   
 • Joar Olav Grøtting, H, nestleder             
 • Gunnar Hojem, Uavhengig                       
 • Renate Aglen Pedersen, AP                        
 • Synnøve Broman, AP                        
 • Siv Grav, AP
 • Margreet Sloot, SV                                
 • Per Olav Mork, KRF
 • Randi Dille, SP
 • Bjørnar Schei, SP
 • Svein Erik Bugge, FRP

Varamedlemmer:

 • Hans Jarle Stein, AP
 • Egill Vatne, AP
 • Nils Jørgensen, AP
 • Bernth-Erik Fossli, AP
 • Bjørn Slørdal, AP
 • Anne Catalin Klingen, AP
 • Lene Bjørlykke Olufsen, AP
 • Fanny Louise Fahsing, SV
 • Torgeir Strøm, SV
 •  Eivind Skorstad, MDG
 • Stian Haukø Skarstad, R
 • Ingvild Jostad, MDG
 • Kristine Altin, SP
 • Roger Engesvik, SP
 • Sissel Gjeset, SP
 • Rune Wik, SP
 • Tom Collett Prytz, H
 • Per Brasøygård, H
 • Mona Engstrøm, H
 • Olav Kristoffer Selnes, V
 • Sissel Duun Kvalstad, H
 • Gro Olden Jørgensen, V