Utvalg for folk - Namsos kommune

Namsos kommune

Utvalg for folk

Utvalg for folk

Medlemmer:

 • Gina Holmen Berre, AP Leder                           
 • Cato Berg, AP Nestleder                                 
 • Venke Heimdal, AP                                    
 • Frank Grydeland, AP                                                  
 • Evelyn Grunnan, AP
 • Simon Sanka Jensen, SV              
 • Ida Torsdatter Kristensen, R
 • Trygve Sandvik, SP
 • Nina Edel Damås, SP
 • Peder Ingvaldsen, SP
 • Iren Halbostad, H        

Varamedlemmer:                                                                                 

 • Håvard Sæther AP
 • Trine Kjøl Oksdøl, AP
 • Tom Cato Aune, AP
 • Tove Helene Fossland , AP
 • Karin Sinnes, AP
 • Terje Adde, AP
 • Else Marit Nilsen, AP
 • Lars Østring, SV
 • Mona Fossland, SV
 • Kåre Aalberg, SV
 • May Sissel Utvik, R
 • Ingvild Jostad, MDG
 • Alfred Olav Fonn, KRF
 • Ingri Langaas Mausner, SP
 • Kåre Kvåle, SP
 • Marika Aakervik Pedersen, FRP
 • Svenn Kaldahl, SP
 • Gunn Ågot Leite, SP
 • Nils Sigurd Klykken, H2 
 • Geir Tore Buvarp, H