Ungdomsråd - Namsos kommune

Namsos kommune

Ungdomsråd

Ungdomsråd

Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Medlemmer i ungdomsrådet 2020/2021:

 • Karen Sofie Bergslid, Olav Duun videregående skole - leder
 • Julius Thorvaldsen, Statland skole, - nestleder
 • Markus Molden Iversen, Otterøy oppvekstsenter
 • Karsten Finnanger, Høknes ungdomsskole
 • Helle Christina Hagen, Namsos ungdomsskole
 • Martin Kildahl Fosseng, Jøa barne- og ungdomsskole
 • Sveinung Alfsen, Namdalseid skole
 • Lars Fjellet, Bangsund skole
 • Henrik Hitland, Bjørkly skole

Vara:

 • Periander Romstad, Otterøy oppvekstsenter
 • Paul Lahner, Bangsund skole
 • Margrethe Heglum Homstad, Namsos ungdomsskole
 • William Strand-Nordbakk, Jøa barne- og ungdomsskole
 • Jasmine Olsen, Namdalseid skole
 • Judith Mathea Berre, Bjørkly skole
 • Mathias Claasen, Statland skole

Møteplan 2021

1. Februar kl. 09.30. Møtet holdes i formannskapssalen.
5. Mars kl. 09.30. Møtet holdes i formannskapssalen.
26. April kl. 09.30. Møtet holdes i formannskapssalen.
10. Mai kl. 09.30. Møtet holdes i formannskapssalen.
31. Mai kl. 09.30. Møtet holdes i formannskapssalen.
3. September kl. 09.30. Møtet holdes i møterom Rian, Namdalshagen.
5. Oktober kl. 09.30. Møtet holdes i møterom Rian, Namdalshagen.
15. November kl. 09.30. Informasjon om budsjett. Møtet holdes i møterom Rian, Namdalshagen.
6. Desember kl. 09.30. Behandling av budsjett. Møtet holdes i møterom Rian, Namdalshagen.

Kontakt

Kari Nielsen Thorsen
Rådgiver
E-post
Telefon 975 13 919