Råd for personer med funksjonsnedsettelse - Namsos kommune

Namsos kommune

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Leder: Ann Kristin Hepsø
Tlf: 993 09 804      
E-postadresse: ann.kristin.hepso@ntebb.no

Medlemmer i Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møter