For politikere - Namsos kommune

Namsos kommune

For politikere

For politikere

Her finner du skjema og reglement for deg som er politiker i Namsos kommune

Møteplan 2022 (PDF, 139 kB)

Skjema for innmelding som politiker (PDF, 99 kB)

Skjema du skal bruke når du har tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 96 kB)

Vedtatt av Namsos kommunestyre den 14.11.2019 sak 18/10995, med hjemmel i kommuneloven kap. 8. Reglementet har virkning fra og med konstituert nytt kommunestyre valgperioden 2019-2023. Reglementet har en varighet tilsvarende valgperioden. Reglementet revideres høsten 2022.
Tillegg i pkt 2.1 om møtegodtgjørelse i desember vedtatt av kommunestyret 29.10.2020.

Reglement for folkevalgte organ, Namsos kommune gjeldende fra konstituert kommunestyre valgperioden 2019-2023, opprettet med hjemmel i kommuneloven § 11-12.  

Kontakt

Politisk sekretariat

 

Tine Nermark Johnsen
Formannskapssekretær
tine-nermark.johnsen@namsos.kommune.no 
Tlf. 941 74 355

Ingvill Dahl
Sekretær
ingvill.dahl@namsos.kommune.no
Tlf. 468 98 849