For politikere - Namsos kommune

Namsos kommune

For politikere

For politikere

Her finner du skjema og reglement for deg som er politiker i Namsos kommune

Møteplan 2022 (PDF, 139 kB)

Vedtatt av Namsos kommunestyre den 14.11.2019 sak 18/10995, med hjemmel i kommuneloven kap. 8. Reglementet har virkning fra og med konstituert nytt kommunestyre valgperioden 2019-2023. Reglementet har en varighet tilsvarende valgperioden. Reglementet revideres høsten 2022.
Tillegg i pkt 2.1 om møtegodtgjørelse i desember vedtatt av kommunestyret 29.10.2020.

Reglement for folkevalgte organ, Namsos kommune gjeldende fra konstituert kommunestyre valgperioden 2019-2023, opprettet med hjemmel i kommuneloven § 11-12.