Delegeringsreglement - Namsos kommune

Namsos kommune

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement

Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker er også beskrevet.

Delegeringsreglement for Namsos kommune