Namsos kommune

Om e-post til kommunen

Om e-post til kommunen

Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i Offentlighetsloven.

Det betyr blant annet at alle kommunale saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven.Se også veileder til offentligloven.

Send derfor ikke brev eller e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient/klient, er alltid taushetsbelagte. Dokumenter som inneholder slike opplysninger bør ikke sendes som e-post, men kun som ordinær papirpost eller digital post

Hvis du trenger mer informasjon om dette - kontakt Dokumentsentret.

Kontakt

Tanja Skjevik
Virksomhetsleder, Dokumentsenter
E-post
Telefon 474 64 445