Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Kommunens koronatelefon er åpen alle dager kl. 8-16.
Koronatelefon 991 52 745
Informasjonssider om koronaviruset

Informasjon om personvern

Informasjon om personvern

Denne erklæringen redegjør for Namsos kommunes behandling av personopplysninger. Erklæringen er ment å gi informasjon til innbyggere og andre brukere av Namsos kommunes tjenester. Samtidig ønsker vi at erklæringen skal bidra til trygghet og tillit i forhold til at personopplysninger blir behandlet korrekt og sikkert i Namsos kommune.

Personvern