Organisasjonskart - Namsos kommune

Namsos kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Overordnet administrativ organisering  

Namsos kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon. Kommunedirektøren har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Kommunedirektørens strategiske toppledergruppe består av kommunedirektøren, assisterende kommunedirektør og 7 kommunalsjefer. 

 Organisasjonskart Namsos kommune  - Klikk for stort bilde