Namsos kommune

Kriseberedskap

Kriseberedskap

Kommunens primære ansvar er å ivareta sikkerheten for alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Kommunen har også ansvar for å beskytte det ytre miljø og kulturelle verdier. Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for å sikre mennesker, miljø og materielle verdier. Videre har kommunen ansvar for å gjenopprette normalsituasjonen etter en hendelse har inntruffet.

Ved kriser og alvorlige hendelser i kommunen kalles kriseledelsen i kommunen sammen. Den består av rådmann, ordfører, kommunalsjefer og kommuneoverlege, og krisestab med flere medarbeidere. 

Her er varslingsliste ved kriser i Namsos kommune: 

Varslingsliste ved krise
Funksjon Navn Telefonnummer
Rådmann Inge Ryan 95856690
Kommunalsjef samfunnssikkerhet og teknisk drift Roger Johansen 41513687
Sentralbord - dagtid 74217100
110-sentral kveld/ natt/ helg 74226040

 

Kontakt

Roger Johansen
Kommunalsjef for samfunnssikkerhet og teknisk drift
E-post
Mobil 415 13 687