Namsos kommune

Informasjonsside 17. mai

Informasjonsside 17. mai

Det vil nok bli en annerledes feiring i år også. På denne siden vil du finne all informasjon i forbindelse med årets 17. mai-feiring. Vi oppdaterer etter hvert som ny info kommer.

Det planlegges en digital feiring, slik at man unngår store samlinger av folk. Barn og unge kommer til å bli hovedfokus i år, og komiteen har allerede god dialog med skolene i kommunen. Det kommer til å bli lokale aktiviteter.

Hovedkomite:

  • Gina Berre, leder
  • Johan Olsen
  • Margareth Fonn
  • Kjersti Tommelstad
  • Bernth-Erik Øien Fossli

Informasjonsmøte 7. april

Grenda-komiteer, lag og foreninger og andre involverte inviteres til et infomøte om årets 17.mai-arrangement i Namsos Kommune 7. april kl.18.00. Møtet avholdes på Teams grunnet smittevern. 

Agenda: 

  • Hovedkomiteen informerer om foreløpige planer og om nasjonale føringer.
  • Det vil bli muligheter til å dele kreative ideer til korona-vennlige aktiviteter - sammen kan vi bidra til å skape den gode 17.mai-stemningen, selv om vi må tenke noe annerledes i år også. 

Møtet er avholdt og det sendes ut info på epost til grenda-komiteer, lag og foreninger og andre involverte om det som planlegges frem mot 17. mai. Informasjon om ulike arrangement vil også legges ut på denne siden.

Ta kontakt på med leder i hovedkomiteen hvis dere har spørsmål. Kontaktinfo nederst på denne siden.

Send inn dine innspill til alternative aktiviteter

Vi tar gjerne mot innspill til alternative aktiviteter og oppfordrer de lokale 17.mai-komiteene til å tenke kreativt - vi finner gode løsninger sammen!  Ikke nøl med å ta kontakt med hovedkomiteen eller med innbyggertorgene hvis dere har spørsmål angående gjennomføring av lokale arrangementer. Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Gina Berre
E-post
Telefon 991 10 866

Leder
Hovedkomiteen, 17. mai 2021