Vakttelefoner - Namsos kommune

Namsos kommune

Vakttelefoner

Vakttelefoner

  • 110 til brannvesenet
  • 112 til politiet
  • 113 til ambulanse

Legevakt: Tlf. 116117
Politi: Tlf. 02800

Kriseledelsen i Namsos kommune

Kriseteam: Harald Hanssen, leder: Tlf. 97 16 70 06

Barnevernvakta: 48 95 55 59.
Åpningstid:

  • Fredager kl.15:00 til mandager kl. 08:00 
  • Ukedager kl.15:30 til 08:00.
  • Helligdager døgnåpent (00:00-24:00).

Vakttelefon for fosterforeldre: Tlf. 46 61 74 10

Barnas alarmtelefon
Tlf: 11 61 11
Døgnåpen og gratis telefon
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefonen
Tlf: 11 61 23
www.mentalhelse.no 

Tannlegevakt: Tlf. 80 04 11 01

Brann og redning

Beredskap vei, vann og avløp:
Tlf. 74 21 71 00 (i kontortiden)
Tlf. 90 52 75 81

Havnevakta: 91 86 60 17

Veterinærvakt: 88 00 11 01

Veterinærvakt for Namdalseid/Beistad: 74 17 83 00

Viltnemnd Namsos     
Knut Nordfjellmark tlf. 91 37 66 42

Påkjørsel av vilt skal meldes til vakttelefon: 

  • Tlf. 95 45 48 55 i gamle Namsos og Fosnes kommune
  • Tlf. 93 89 79 34 i gamle Namdalseid kommune
  • Eller politiet på telefon 02800