Namsos kommune

Vakttelefoner

Vakttelefoner

  • 110 til brannvesenet
  • 112 til politiet
  • 113 til ambulanse

Legevakt: Tlf. 116117
Politi: Tlf. 02800

Kriseledelsen i Namsos kommune

Kriseteam: Harald Hanssen, leder: Tlf. 971 67 006

Barnevernvakta: 489 55 559.
Åpningstid:

  • Fredager kl.15:00 til mandager kl. 08:00 
  • Ukedager kl.15:30 til 08:00.
  • Helligdager døgnåpent (00:00-24:00).

Vakttelefon for fosterforeldre: Tlf. 466 17 410

Barnas alarmtelefon
Tlf: 11 61 11
Døgnåpen og gratis telefon
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefonen
Tlf: 11 61 23
www.mentalhelse.no 

Tannlegevakt: Tlf. 800 41 101

Brannvakt: Tlf. 74 22 60 40

Beredskap vei, vann og avløp:
Tlf. 74 21 71 00 (i kontortiden)
Tlf. 74 22 60 40 (utenom kontortid)

Havnevakta: 918 66 017

Veterinærvakt: 880 01 101

Veterinærvakt for Namdalseid/Beistad: 74 17 83 00

Påkjørsel av vilt skal meldes til vakttelefon: 

  • Tlf. 954 54 855 i gamle Namsos og Fosnes kommune
  • Tlf. 938 97 934 i gamle Namdalseid kommune
  • Eller politiet på telefon 02800