Namsos kommune

Si din mening – Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 - 2024

Si din mening – Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 - 2024

Utvalg for Folk har lagt forslag om Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 ut på offentlig høring. Nå har du anledning til å komme med innspill til planen, og vi vil gjerne høre fra deg.

Høringsfrist: 15. oktober 

Hva er målet med en slik plan?

Formålet med planen er å sikre en grundig gjennomgang og oversikt over arbeidet med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv relatert til utviklings- og folkehelsearbeidet i kommunen etter føringer fra departement og fylkeskommune. Den vil videre ligge til grunn for søknader om spillemidler for idrett- og friluftsanlegg og vil være et viktig grunnlag for å legge til rette for gode lokalsamfunn, aktive møteplasser og et mer helsefremmende miljø.  

Utvalg for Folk behandlet forslag om Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 i møte 3.september 2020.

Dokumenter i saken

 

Innspill i saken

Det kom inn mange innspill i saken og vi publiserer en oversikt over alle innspill i uke 44..

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Telefon 907 03 065
Mobil 907 03 065

Spillemiddelkonsulent

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA