Namsos kommune

Si din mening – Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Si din mening – Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Namsos kommunestyre har lagt forslag til alkoholpolitisk handlingsplan 2020 – 2024 ut på offentlig høring med høringsfrist 21.april 2020.

Kommunen er gitt myndighet for tildeling av bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk. Det er hjemlet i alkoholloven med forskrifter. Som bevillingsmyndighet har kommunen anledning til å utforme sin alkoholpolitikk innenfor rammene av regelverket. Denne skal utformes i en alkoholpolitisk handlingsplan

Forslag til ny alkoholpolitisk handlingsplan

Namsos kommunestyre behandlet forslaget til Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 i møte 26.3.20, og legger med dette forslaget ut på offentlig høring.

Send inn dine innspill

Send inn ditt innspill ved å bruke skjemaet nederst på denne siden.

Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter:

Si din mening - Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Felt merket med * må fylles ut