Namsos kommune

Nye vegnavn på Lund

Nye vegnavn på Lund

Utvalg for navnsetting på veg og adresse vedtok 27.03.2020 forslag til to vegnavn på Lund. Namsos kommune ber om at eventuelle uttalelser og navneforslag sendes innen høringsfristen. Høringsfrist er satt 30.04.2020.

Saksdokument  (PDF, 2 MB)

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.

Kontakt

Vegard Slåen Sæther
Kart- og GIS-ingeniør
E-post
Telefon 948 96 496

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos