Namsos kommune

Namsos sentrum

Namsos sentrum

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 10.09.2020 å legge forslag til områderegulering av Namsos sentrum, datert 22.05.2020 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 17.09.20-29.10.20.
 

Her kan du se dokumenter i saken:
0 Melding om vedtak m_saksfremlegg (PDF, 11 MB)
1 Plankart_Namsos sentrum_vertniv1_25.06.20 (PDF, 679 kB)
2 Plankart_Namsos sentrum_vertniv2_25.06.20 (PDF, 12 MB)
3 Plankart_Namsos sentrum_vertniv3_25.06.20 (PDF, 718 kB)
4 Planbestemmelser Namsos sentrum (PDF, 976 kB)
5 Planbeskrivelse Namsos sentrum (PDF, 17 MB)
6 Beregning av støy fra vegtrafikk med vedlegg (PDF, 4 MB)
7 Konsekvensutredning trafikk Namsos sentrum (PDF, 6 MB)
8 ROS-analyse Namsos sentrum (PDF, 2 MB)
9 Formingsveileder for Namsos sentrum (PDF, 10 MB)
10 Innspill fbm. off ettersyn av planprogram (PDF, 9 MB)
11 Sammenstilling av innspill ifbm. medvirkning (PDF, 8 MB)
12 Temakart - H11-krav om detaljregulering (PDF, 2 MB)
13 Temakart - H390-Faresone (PDF, 2 MB)
14 Temakart - H410-Krav vedr. infrastruktur (PDF, 2 MB)
15 Temakart - H570-bevaring kulturmiljø (PDF, 2 MB)
16 Temakart - H810-Krav om felles planlegging (PDF, 2 MB)
17 Temakart - Videreføring av reguleringsplan (PDF, 2 MB)
18 Planprogram vedtatt nov. 2018 (PDF, 11 MB)
19 Sentrale bygg med vern (PDF, 3 MB)

Saken ligger også i sin helhet på innbyggertorget på kulturhuset i Namsos.

Frist for å komme med uttalelse er 29.10.2020.

Du kan komme med innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden.
  • Send per e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • Send per post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa.
Felt merket med * må fylles ut

Lovverk:

Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.


 

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post


Telefon sentralbord : 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos