Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Melding om vedtak - 1.gangs behandling Skatlandvatnet

Melding om vedtak - 1.gangs behandling Skatlandvatnet

Utvalg for plan vedtok i møte den 04.03.2020 å legge forslag til reguleringsplan for Skatlandvatnet, datert 08.09.2019 med bestemmelser av samme dato, ut til offentlig ettersyn i perioden 11.03.2020-29.04.2020. Høringsperioden forlenges med en uke på grunn av påske.

Dokumenter i saken:

Frist for å komme med uttalelser er den 29.04.2020.

Du kan sende inn innspill på flere måter:

  • Bruk skjemaet nederst på denne siden
  • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no 
  • Sende pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa 

Lovverk:

Plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne saken.

Kontakt

Plan og byggesak
E-post


Telefon sentralbord : 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos