Namsos kommune

Høring - forslag til meddommere 2021-2024

Høring - forslag til meddommere 2021-2024

Valgutvalget har godkjent forslag til meddommere til Namdal tingrett, Frostating lagmannsrett, jordskifteretten, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.21 – 31.12.24.

Du kan komme med innspill

  • Hvis du har innvendinger til forslaget må du melde inn på skjemaet under.
  • Frist for å melde inn er 2. juni 2020
 

Etter 2. juni skal valgutvalget behandle eventuelle innspill og fritaksbegjæringer, før kommunestyret fatter vedtak i disse sakene 18. juni 2020

Høring - Meddommere 2021-2024 - Send inn ditt innspill

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Tine Nermark Johnsen
Førstekonsulent
E-post
Mobil 941 74 355

Adresse

Besøksadresse:
Namsos samfunnshus,
Abel Margrethe Meyers gt 12,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-post:
postmottak@namsos.kommune.no