Namsos kommune

Høringer

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan for Gullvikvegen 15. Frist for uttalelse er satt til 13.01.2021. 

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt å fastsette planprogram for ny områderegulering av Bangsund.

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt reguleringsplan "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune. 

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan ”Sverresgate 33”. 

Nå kan du komme med innspill til privat forslag om endring av reguleringsplan ”Høkneslia”.

I Namsos kommune er det mange aktive lag og foreninger, og disse er med på å gjøre Namsos til en god kommune å bo i.

Åpning mot sjøen, utvidelse av kvadraturen, parkanlegg, promenade, bystrand, gjestehavn, gang- og sykkelveger, nytt kjøremønster og åpning mot øst og vest. Namsos kommune har forslaget til byplan klar, og ønsker å høre din mening.

Utvalg for Folk har lagt forslag om Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 ut på offentlig høring. Nå har du anledning til å komme med innspill til planen, og vi vil gjerne høre fra deg.

Høringsfrist: 15. oktober 

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune.