Namsos kommune

Høringer

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med forslag til rutetilbud for buss, skoleskyss og fleksibel transport som skal gjelde fra 7. august 2021. Frist for innspill er satt til 24.01.2021.

Nå kan du sende inn ditt innspill i forbindelse med reguleringsarbeid for  "Namsos avfallsanlegg" på Spillum i Namsos kommune. Frist for innspill er satt til 18.02.2021.

Namsos kommunestyre har i møte 17.12.2020 vedtatt reguleringsplan "endring Peter Øiens gate 1" i Namsos kommune.

Emilsen fisk søker om midlertidig videreføring av dagens godkjente areal og lokalitetsbiomasse. Du kan komme med innspill innen 02.02.21.

Formannskapet har behandlet forslag til ny politivedtekt for Namsos kommune. Du kan komme med innspill til og med 31.01.2021.

Nå kan du komme med innspill til oppstart av nytt planarbeid for Bjørum gartneri i Namsos kommune. Området skal tilrettelegges for ny boligbebyggelse.

Informasjon om nytt vedtak i forbindelse med utbygging i Solsiden boligområde B3, Vestre Havn.

Nå kan du komme med innspill til privat forslag til reguleringsplan for Gullvikvegen 15. Frist for uttalelse er satt til 13.01.2021. 

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt å fastsette planprogram for ny områderegulering av Bangsund.

Namsos kommunestyre har i møte 29.10.2020 vedtatt reguleringsplan "Gullholmstranda friområde" i Namsos kommune.