Namsos kommune

Vil du leie kommunal bolig?

Vil du leie kommunal bolig?

Boligkontorets tjenester:

  • Forestå utleie av kommunale utleieboliger (ikke bo- og velferdssenter)
  • Forvalte låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken til etablering og tilpasning av egen bolig
  • Forvalte Husbankens bostøtteordning

Søknad om bolig

 

Søknadsskjema, leie av kommunal bolig

Husk vedleggene som skal følge skjemaet:

  • Bostedsattest for alle personer i husstanden (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret) 
  • Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet. 
  • Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år. (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret). 
  • Dokumentasjon av nåværende månedlige brutto inntekt (lønns- eller trygdeslipp eller annet) for de to siste månedene for alle personer i husstanden med lønn, trygd eller pensjon, regnskapsattest for personlig næringsdrivende

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Ansvarlig

Ta kontakt med boligkontoret dersom du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Midlertidig botilbud (Nødsituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. Les mer om dette tilbudet på NAVs hjemmeside.

Kontakt

Boligkontor
Mobil 74 21 71 00

Adresse

Besøk oss:
Boligkontoret
Abel Margrethe Meyers gt 10,
Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00