Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Kommunens koronatelefon er åpen alle dager kl. 8-16.
Koronatelefon 991 52 745
Informasjonssider om koronaviruset

Vil du leie kommunal bolig?

Vil du leie kommunal bolig?

Boligkontorets tjenester:

  • Forestå utleie av kommunale utleieboliger (ikke bo- og velferdssenter)
  • Forvalte låne- og tilskuddsordninger fra Husbanken til etablering og tilpasning av egen bolig
  • Forvalte Husbankens bostøtteordning

Søknad om bolig

 

Søknadsskjema (PDF, 770 kB)

Husk vedleggene som skal følge skjemaet:

  • Bostedsattest for alle personer i husstanden (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret) 
  • Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet. 
  • Utskrift av ligning med skatteavregning fra siste ligningsår for alle personer i husstanden over 18 år. (fås hos Skatteetaten/Folkeregisteret). 
  • Dokumentasjon av nåværende månedlige brutto inntekt (lønns- eller trygdeslipp eller annet) for de to siste månedene for alle personer i husstanden med lønn, trygd eller pensjon, regnskapsattest for personlig næringsdrivende

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Du kan søke hele året.

Ansvarlig

Ta kontakt med boligkontoret dersom du trenger hjelp til utfylling av skjemaet.

Midlertidig botilbud (Nødsituasjon)

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn. Les mer om dette tilbudet på NAVs hjemmeside.