Namsos kommune

Reguleringsplan - Namsos sentrum

Reguleringsplan - Namsos sentrum

  • Namsos kommune er i prosess med utarbeidelse av ny reguleringsplan for Namsos sentrum.
  • Planarbeidet har som mål at det blir utarbeidet en framtidsrettet og omforent reguleringsplan som skal legge vekt på en optimal arealutnyttelse av Namsos sentrum, sjøfronten og Østre byområde.

På denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet. 

Forslag til ny områderegulering av Namsos sentrum ligger nå ute til offentlig ettersyn - klikk her for å se dokumenter i saken og gi ditt innspill.

Reguleringsplan Namsos sentrum, planprogram (PDF, 3 MB)

 
 

 

 

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post


Telefon sentralbord : 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos