Borgermelding - Namsos kommune

Namsos kommune

Melde feil - Borgermelding

Borgermelding er en superenkel app for deg som innbygger hvor du kan melde fra om ulike forhold som er relevante for hjemkommunen din.