Interessert i å kjøpe leirskolelokaler i naturskjønne omgivelser? - Namsos kommune

Namsos kommune

Interessert i å kjøpe leirskolelokaler i naturskjønne omgivelser?

Interessert i å kjøpe leirskolelokaler i naturskjønne omgivelser?

Langvassmoen og Kjelbotnet skal nå skifte eiere. I forbindelse med ombygging av Salsnes skole til leirskole har kommunestyret i Namsos bestemt at de to tidligere leirskoler Langvassmoen og Kjelbotn skal selges. Men ikke til hvem som helst.

Hvem kan kjøpe eiendommene?

Forutsetningen er at eiendommene primært selges til ideelle og/eller offentlige organisasjoner som har et allmennyttig formål og som i sin forvaltning vil sikre tilgang for allmennheten. Samtidig skal fremtidig eier ikke opptre som en konkurrent med den nye leirskolen på Salsnes.

Kommunen ønsker derfor å komme i kontakt med ideelle og/eller offentlige organisasjoner som oppfyller kravene i henhold til vedtaket.

Aktuell organisasjon kan ikke drive med leirskole eller lignende. Ved et eventuelt salg til interessert organisasjon vil Namsos kommune forbeholde seg retten til gjenkjøp.

Takst på eiendommene

Det foreligger takst for eiendommene:

Kort informasjon om eiendommene

Langvassmoen 

Tidligere leirskole,Bygninger, langvassmoen, tidligere leirskole - Klikk for stort bilde ligger like ved Litlangvatnet i Gilten. Eiendommen består av et tun, omkranset av hovedbygning, eldre eldhus/bur, sanitærbygg og en eldre driftsbygning/låve. Hovedbygningen er en eldre trebygning som har oppgradert kjøkken, stor stue og 2-3 soverom med ca. 24 soveplasser i 2 etg.

Nyere anneks og sanitærbygg oppført i 2009. Dusj og vaskemulighet i sanitærbygg og WC i fjøset. Fjøset inneholder peisestue på ca. 50 m2, diverse lagerrom i 1. etasje og «gymsal» i 2. etasje. Festet tomt på ca. 4,3 da.

Langvassmoen er ikke universelt utformet.

KjelbotnetBygninger, Kjelbotnet, tidligere leirskole - Klikk for stort bilde  

Tidligere leirskole som er en konsesjonspliktig eiendom, ca. 2900 da, på vei mot Salsnes. Eiendommen strekker seg fra sjøen, over fjellet og fylkesvegen og ned til Storvatnet. Eiendommen er en «gammel» husmannsplass med bygninger, bolighus, uthus med lager og bio-do.

Hovedbygningen har overnattingsplass for inntil 17 personer, har kjøkken, stue, bad/dusj og sengeplasser i 2. etasje. Det er ca. 30 minutters gangtid fra fylkesvegen ned til husmannsplassen, eller man kan bruke adkomst fra sjøen.

Kjelbotnet er ikke universelt utformet. 

Interessert? Send inn en søknad innen 8. oktober 2021

Er dere interesserte i å kjøpe en av disse eiendommene, så sender dere en søknad til Namsos kommune med nødvendig dokumentasjon og beskriv hva dere tenker å gjøre med eiendommen.

Søknad sendes til postmottak@namsos.kommune.no eller kns@namsos.kommune.no.

Frist for å melde interesse er 8 okt. 2021.

Artikkel i Namdalsavisa 9. september 2021 (for abonnenter)