Eiendom - Namsos kommune

Namsos kommune

Informasjon fra Kommunalteknikk

Kommunalteknikk dekker 24/7 beredskap innenfor vinterdrift veger og vann/avløp. Restriksjoner under koronapandemien gir lavere bemanning på dagtid. Tilbakemelding på henvendelser og driftsoppgaver som skal utføres kan ta noe lengre tid enn tidligere. Vi håper på forståelse for dette.

Eiendom