Tilsyn, byggesaker - Namsos kommune

Namsos kommune

Tilsyn, byggesaker

Tilsyn, byggesaker

Alle kommuner skal ha en tilsynsstrategi.
 

Hva er målet med tilsynet?

  • sikre god kvalitet på byggetiltak i Namsos kommune
  • forebygge og redusere byggefeil
  • bidra til at aktørene har kjennskap og respekt for regelverket

Tilsynsplan for 2021 (PDF, 6 MB)

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven § 25-1: kommunen har plikt til å føre tilsyn med byggesaker.

Byggesaksforskriften (SAK 10) § 15-1.: Kommunen skal utforme en tilsynsstrategi

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos